Erhvervsstruktur 2012-2016
Kort om erhvervsstruktur
Antal virksomheder fordelt på kommuner, lønsumsintervaller samt hovedbrancher
Appendiks - Større offentligt ejede virksomheder
Nøgletal 2007-2016