Erhvervsstruktur 2014-2018
Kort om erhvervsstruktur
Antal virksomheder fordelt på kommuner, lønsumsintervaller samt hovedbrancher
Revision af tidligere offentliggjorte tal
Nøgletal 2009-2018