Erhvervsstruktur 2013-2017
Kort om erhvervsstruktur
Antal virksomheder fordelt på kommuner, lønsumsintervaller samt hovedbrancher
Appendiks - Større offentligt ejede virksomheder