Kort om publikationen Erhvervsstruktur 2010-2014
Erhvervsstruktur og lønsummer
Appendiks - Større offentligt ejede virksomheder