Revisioner i denne publikation
1. Et hurtigt overblik
2. Faktisk energiforbrug
3. Offentlig el- og varmeforsyning fra Nukissiorfiit
4. Produktion af primær energi
5. Vedvarende energi m.m.
6. Endeligt energiforbrug
7. Emission af drivhusgasser
8. Energipriser
9. Energibalance 2020
11. Grønlandske nøgletal og beregningsforudsætninger