Regionale befolkningsfremskrivninger 2020-2030
Befolkningsfremskrivninger 2020
Beregningsresultater, hovedtal
Nuuk
Beregningsresultater
Forudsætninger, fertilitet
Forudsætninger, dødelighed
Forudsætninger, flytninger
Forudsætninger, vandringer