Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning
Befolkningsfremskrivning 2015 - 2040
Forudsætninger
Regionale fremskrivninger 2015-2030(40)