Befolkningsfremskrivning 2018, metode
Modelbeskrivelse