Befolkningsfremskrivning 2016 - 2040
Forudsætninger
Regionale fremskrivninger 2016 - 2030(40)