Faldende folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning
Befolkningsfremskrivning 2014 - 2040
Forudsætninger
Regionale fremskrivninger