Faldende folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning
Befolkningsfremskrivning 2013 - 2040
Kvalitet og usikkerhed
Forudsætninger