Stabilt folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning
Befolkningsfremskrivning 2012 - 2040
Modelbeskrivelse
Forudsætninger