Indkomst og forbrug

Indkomstniveauet i bygderne er betydeligt lavere end i byerne. Denne forskel varierer dog i størrelse alt efter kommune. Forskellen fra bygd til by er størst i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor gennemsnitsindkomsten hos en borger i Nuuk er mere end dobbelt så stor som hos en borger i en bygd.

I 2018 havde kvinder en gennemsnitlig bruttoindkomst på 220.000 DKK. For mænd var den 288.000 DKK, hvilket er 31 pct. højere. Dog er mændene overrepræsenterede i de typiske økonomisk aktive grupper, mens kvinder er overrepræsenterede i de ældste aldersgrupper. Dette kan til dels forklare forskellen i indkomst.

I Grønland hænger indkomstniveau og uddannelsesniveau sammen. Når uddannelsesniveauet stiger, stiger indkomstniveauet også.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

Indkomststatistik 2018

28. oktober 2019
Indkomststatistik 2018
Indkomststigning på 4,5 pct. i 2018. Landets borgere over 14 år havde en gennemsnitlig bruttoindkomst på 256.000 kr. i 2018. Det er 11.000 kr. mere end i 2017 svarende til en stigning på 4,5 pct.

Læs artikel: her

Indkomststatistik 2017

31. oktober 2018
Indkomststigninger på 2,2 pct. i 2017
Set i forhold til 2016 steg den gennemsnitlige bruttoindkomst i 2017 med ca. 5.000 kr. svarende til 2,2 pct. Der var indkomststigning i tre af landets fire kommuner. Stigningen var højest i Kommune Kujalleq, hvor borgerne i gennemsnit oplevede et indkomstløft på 4,4 pct. Også i Kommuneqarfik Sermersooq var der en pæn indkomststigning på 3,7 pct., mens væksten i Qeqqata Kommunia var begrænset. I Qaasuitsup Kommunia faldt den gennemsnitlige bruttoindkomst med 0,9 pct. i 2017 svarende til et fald på omtrent 2.000 kr.

Læs artikel: her

Indkomststatistik 2016

31. oktober 2017
Indkomststigninger på 4,8 pct. i 2016
Landets borgere over 14 år optjente i gennemsnit en indkomst før skat på 240.000 kr. i 2016. Det er en stigning på 11.000 kr. i forhold til året før svarende til 4,8 pct., og den pæne vækst i 2015 fortsatte således i 2016.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Personindkomster

Gennemsnitlige personindkomster fordelt på kommuner (INDP1)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på distrikter (INDP2)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på lokaliteter (INDP3)
Decilfordeling af personindkomster fordelt på kommuner (INDP4)
Decilfordeling af personindkomster fordelt på distrikter (INDP5)
Antal personer fordelt på indkomstintervaller (INDP6)
Andel personer fordelt på indkomstintervaller (INDP7)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på uddannelse (INDP8)
Realindkomstens udvikling efter tid og indkomsttype (INDP9)

Husstandsindkomster

Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på kommuner (INDH1)
Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på distrikter (INDH2)
Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på lokaliteter (INDH3)
Decilfordeling af husstandsindkomster fordelt på kommuner (INDH4)
Decilfordeling af husstandsindkomster fordelt på distrikter (INDH5)

Skattestatistik

Samlede skattepligtige indkomster og slutskatter (INDS1)

Indkomstfordeling

Indkomstfordelingen (INDF1)Læs vore publikationer om...Indkomster

 • Indkomststatistik 2018
 • Indkomststatistik 2017
 • Indkomststatistik 2016
 • 2015 Indkomststatistik
 • 2014 Indkomster og uddannelse
 • 2014 Indkomststatistik
 • 2013 Indkomststatistik
 • 2012 Indkomststatistik
 • 2011 Indkomststatistik
 • 2010 Indkomststatistik
 • 2009 Indkomststatistik
 • 2008 Indkomststatistik
 • 2007 Indkomststatistik
 • 2006 Indkomststatistik
 • 2005 Indkomststatistik
 • 2004 Indkomststatistik
 • 2003 Indkomststatistik
 • 2002 Indkomststatistik
 • 2001 Indkomststatistik
 • 2000 Indkomststatistik
 • 1998 Indkomststatistik
 • Læs vore publikationer om...  Indkomster  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

  Greenland in Figures

  er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

  Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?